The Blogger

My photo

Occassional blogger, photography enthusiast, apparel designer, engineer and a big believer of God. In my spare time I love to create DIY projects or chase the bliss of solitude, sipping a cup of nicely brewed coffee, munching some yummy cookies while reading a good book in a new place with a great view.

Ask Me First, I Might Say YES

Weekly Photo Memes

Sep 17, 2009

Noong galing kami ng Sagada ay sumaglit kami ng ilang oras sa Bontoc para bisitahin ang kanilang Museo bago kami pumunta ng Banawe. Maraming interesanteng mga tradisyon at kaugalian ng mga ninuno nating Igorot ang matatagpuan dito.

Mababasa mo sa karatula na ito'y kaugalian ng paglilibing ng mga taga Bontoc.....

Ang larawan naman sa ibaba ay tinatawag na "ULOG", ang tulugan ng mga dalaga habang ang tawag naman sa tulugan ng mga binata ay "ATO". Pinapakita rito ang sosyal na dibisyon at kaugalian sa pagliligawan.

ULOG
ATO